TB Yalıtım Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MasterKure 101 Beton Yüzeyler İçin Kullanılan Akrilik Esaslı Buharlaştırma Azaltıcı Malzeme

Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüș beton üzerine uygulanan, olușturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım gelișimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan buharlaştırma azaltıcı malzemedir.
UYGULAMA ALANLARI
• Düșey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde,
• Su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katkı binalarda,
• Havaalanı ve saha betonlarında,
• Kanal ve kanalet betonlarında,
• Nemin düșük, buharlașmanın ve hava akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde kullanılır.
• Yüzey sertleștirici uygulamalarında,
• Sonradan üzerine kaplama (sıva, șap, boya, seramik ve epoksi kaplama) yapılmasıplanlanan yüzeylerde kullanılır.