TB Yalıtım Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MasterCast 125 Akrilik Dispersiyon Esaslı, Sıva ve Șaplar için Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Katkı Malzemesi

Akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve șaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
• İç-dıș mekanlarda, düșey ve yatay uygulamalarda,
• Harç, sıva ve șaplarda,
• Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır. 

Sıva Harçlarında
Betonarme siloların, su depolarının, havuzların, arıtma tesislerinin iç ve dıș sıvalarında aderans ve su geçirimsizliği artırıcı katkı olarak kullanılır.
Șaplarda P.C.C.(Polymer Cement Concrete) Astar
Eski beton üzerine yeni beton veya șap uygulamalarında, soğuk derz olușumunu engellemek ve aderansı artırmak için kullanılır.
Șaplarda
2 cm kalınlığındaki șaplarda bile yüksek aderans ve çatlamayan yüzeylerin elde edilmesinde; endüstriyel zeminlerde tozumaya, çatlamaya
karșı ve su geçirimsizliğin artırılmasında MasterRheobuild® 1033 ile birlikte kullanılır.
Kaplama Harçlarında
Dıș mekanlarda doğal taș, tuğla, karo plakaların döșenmesi için hazırlanan harçların donma çözülme döngüsünden etkilenmemesi için katkı olarak kullanılır.
Serpme Sıva Hazırlanmasında
Düzgün yüzey bitișli beton veya gazbeton yüzeylere, sıva ve seramik uygulamalarından önce, serpme sıva içinde aderansı artırmak amacı
ile kullanılır.