TB Yalıtım Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MasterGlenium RMC 303 Beton İçin Yüksek Oranda Su Azaltıcı Katkı Maddesi EN 934-2: T3.1/T3.2

Polikarboksilik eter esaslı, ikinci nesil süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. Bu ürün “Toplam Performans Kontrolü” konseptinin bir parçasıdır. MasterGlenium® RMC 303 katkısı hazır beton için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürünün kendine özgü yapısı, çimento tanecikleri üzerinde geciken adsorpsiyonuna izin verirken çimento taneciklerini istenen işlenebilirliği sağlayacak süre boyunca etkili bir biçimde dağıtır ve birbirinden uzak tutar. Diğer polikarboksilik eter esaslı süper akışkanlaştırıcılarla karşılaştırıldığında, priz süresinde gecikme olmadan yüksek işlenebilirliğe sahip kaliteli bir beton elde etmek mümkündür. MasterGlenium® RMC 303’ün moleküler yapısı,
erken dayanım gelişiminde etkilidir. Geleneksel polikarboksilik eter esaslı süperakışkanlaştırıcılar, çimento taneciğinin etrafını tamamen sararak bir bariyer oluşturur. Çimento taneciği suyla birleşemediğinden dolayı hidratasyon işlemi yavaşlar. Bu mekanizmadan farklı olarak,
MasterGlenium® RMC 303 molekülleri çimento tanecikleri üzerinde ani hidratasyona izin veren boşluklar bırakır. Bu boşluklar erken yüksek dayanım gelişimini sağlar. MasterGlenium® RMC 303’ün de içinde bulunduğu “Toplam Performans Kontrolü” kavramı, hazır beton üreticilerinin, müteahhitlerin ve mühendislerin proje aşamasında tanımladıkları yüksek kalitede betonun elde edilmesini ve bu betonun üretim yerinden başlayarak taşıma, şantiyede yerleştirme, işleme ve dayanım kazanma süreçlerinde istenen beton kalitesini sağlamasını hedefler. Kendiliğinden yerleşen beton teknolojisinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan “Akıllı Dinamik Beton” içerisinde kullanılması ile birlikte kıvam ve işlenebilirliği iyileştirilmiş ve yerleştirmesi daha hızlı ve kolay olan bir beton elde edililir.
UYGULAMA ALANLARI
MasterGlenium® RMC 303 katkısı yüksek kalitede hazır beton üretimi için kullanılmaktadır. MasterGlenium® RMC 303 katkısı yoğun donatılı elemanlarda kendiliğinden yerleşme özelliğine sahip “Akıllı Dinamik Beton” üretmek için MasterMatrix katkıları ile birlikte kullanılabilir.